Sportstech i Hafnia

Idrætsfaciliteter rummer fantastiske muligheder for at bidrage i udviklingen indenfor sport og sundhed. Gode ideer møder virkeligheden, og virkeligheden er netop, hvad idrætsfaciliteterne er.

Da vi i sin tid skulle definere Hafnia-Hallens indhold, var der mange vilde ideer på bordet. Grundessensen i de mange overvejelser var, at Hafnia-Hallen skulle bidrage aktivt til at skabe de bedste rammer for at være fysisk aktiv. Det seneste års tid har jeg arbejdet med en plan om at gå et skridt videre – Hafnia-Hallen skal bidrage aktivt til udviklingen at ny ideer indenfor sporten.

Hafnia-Hallen har vores strategi en værdi omkring udvikling og innovation, og hallen er i sit DNA en innovativ organisation, der arbejder med udvikling og innovation indenfor alle dele af, hvad en multisportshal kan og skal være. Derfor har vi ved årsskiftet oprettet Hafnia Living Lab, et levende laboratorium.

”Living Lab” refererer, til Hafnia-Hallen som et levende laboratorium. Et sted, hvor nye ting kan prøves af i deres naturlige omgivelser. Et sted hvor ideer kan møde praksis. I min optik har vi de optimale rammer for at være laboratorium for udvikling af nye hjælpemidler, træningsredskaber, sundhedskoncepter og nye træningsmetoder indenfor for forskellige sportsgrene.

Vi træder ind som support og fødselshjælper for innovationsverdenen, hvor start-up-virksomheder kan bruge Hafnia-Hallen til at afprøve koncepter og teste om gode ideer har en fremtid.   

Konkret vil projektet stå på tre ben.

Første ben handler meget nærliggende om et samarbejde med paraplyorganisationen Sportslab Copenhagen, som er en ny netværksorganisation for start-up-virksomheder indenfor sportstech-branchen. Samarbejdet rummer blandt andet muligheden for at innovative virksomheder får adgang til Hafnia’s mange kvadratmeter som testcenter i stor skala og kontorpladser i hallen i en kortere eller længere periode.

Det andet ben handler om et tæt samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner omkring at anvende hallens mange faciliteter i forhold til udvikling af nye aspekter indenfor sportens verden. Vi er i dialog med forskellige videregående uddannelser, og jeg forventer, at jeg at kunne offentliggøre den første store samarbejdspartner inden sommerferien 2020

Det tredje og sidste ben handler om et mindre antal virksomheder, der har mulighed for at flytte mere permanent ind i Hafnia-Hallen og dermed både få fast kontorplads og adgang til Hafnia-Hallens faciliteter i nærmere aftalt periode.

Den første virksomhed og de første studerende er flyttet ind et par dage om ugen, og vi glæder os rigtig meget til at sætte endnu mere turbo på projektet hen over foråret.

I Hafnia-Hallen stimulerer vi til nytænkning og udvikling, og vi glæder os til at blive inspireret og opleve det miljø, der opstår omkring personer med gode ideer og med bud på fremtiden.

Jan Barslev