Bestyrelse

Hafnia-Bestyrelsen

Pia Allerslev

Formand
Udpeget af bestyrelsen

Frans Barker

Næstformand
Udpeget af BK Frem

Søren Stange

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Fremad Valby

Lasse Cederquist

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Københavns Idrætsefterskole

Peter Bøgelund

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Københavns Idrætsefterskole

Michael Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Copenhagen Beachvolley

Hafnia-Hallens betyrelse

Københavns Kommune har udliciteret driften af Hafnia-Hallen i 4 år frem til april 2021 til den selvejende institution S/I Hafnia-Hallen. Det er flere af lokalområdets store idrætsforeninger, der står bag den selvejende institution. Det drejer sig om BK Frem, Fremad Valby, Copenhagen Beach Volleyball og Københavns Idrætsefterskole (KIES). Bestyrelsens medlemmer er udpeget af klubbernes bestyrelser på nær formanden, som er valgt af Hafnia-Hallens bestyrelse.

Vedtægter & referater

S/I Hafnia-Hallen’s vedtægter kan findes her:

Vedtægter for Hafnia-Hallen

Hafnia-Hallens årsberetninger kan findes via nedenstående links:

Årsberetning 2017-2018

Årsberetning 2018

Årsberetning 2019

Hvis du har spørgsmål vedrørende hallens drift, kan der rettes henvendelse hallens daglige leder, Jan Barslev.