Bestyrelse

Hafnia-Bestyrelsen

Pia Allerslev

Formand
Udpeget af bestyrelsen

Søren Stange

Næstformand
Udpeget af Fremad Valby

Frans Barker

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af BK Frem

Michael Kristensen

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Copenhagen Beachvolley

Hans Bo Hyldig

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af bestyrelsen¨

Søren Hansen Stender

Bestyrelsesmedlem
Udpeget af Københavns Idrætsefterskole

Hafnia-Hallens betyrelse

Københavns Kommune har udliciteret driften af Hafnia-Hallen frem til april 2025 til den selvejende institution S/I Hafnia-Hallen. Det er flere af lokalområdets store idrætsforeninger, der står bag den selvejende institution. Det drejer sig om BK Frem, Fremad Valby, Copenhagen Beach Volleyball og Københavns Idrætsefterskole (KIES). Bestyrelsens foreningsmedlemmer er udpeget af klubbernes bestyrelser. To medlemmer – herunder formanden – er dog valgt af Hafnia-Hallens bestyrelse

Vedtægter & referater

S/I Hafnia-Hallen’s vedtægter kan findes her:

Vedtægter for Hafnia-Hallen

Hafnia-Hallens årsberetninger kan findes via nedenstående links:

Årsberetning 2017-2018

Årsberetning 2018

Årsberetning 2019

Hvis du har spørgsmål vedrørende hallens drift, kan der rettes henvendelse hallens daglige leder, Jan Barslev.