Privatlivspolitik

 • Privatlivspolitik

  For medlemmer, kunder og hjemmesidebesøgende

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: 24. februar 2022

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

S/I Hafnia-Hallen (”Hafnia-Hallen”) behandler personoplysninger om dig, når du er medlem eller kunde i Hafnia-Hallen, og når du besøger vores hjemmeside.

Nedenfor kan du finde oplysninger bl.a. om, hvordan vi som dataansvarlig behandler dine personoplysninger og hvorfor samt om dine rettigheder og hvordan du kan gøre brug af disse rettigheder.

S/I Hafnia-Hallen
CVR-nr.: 38655248
Julius Andersens Vej 6
2450 København SV
kontakt@hafnia-hallen.dk

2. Formålet med behandling af dine personoplysninger

Vi kan behandle dine personoplysninger til kundeadministration, herunder:

 • Håndtere din tilmelding og dit medlemskab
 • Håndtere dine betalinger (i forbindelse med gym-medlemskaber)
 • Levere og forbedre vores hjemmeside
 • Markedsføring og direkte markedsføring
  statistik
 • Overholdelse af diverse lovgivning, bogføringsloven
 • Sikre en forsvarlig drift af Hafnia-Hallen til gavn for vore medlemmer, kunder og gæster.

3. Hvilke personoplysninger vi behandler om dig?

3.1 Almindelige personoplysninger

Til brug for ovenstående formål kan vi behandle følgende personoplysninger om dig:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Kortoplysninger (i forbindelse med betaling)
 • TV-overvågning af indgange samt træningsfaciliteter (undtagen omklædningsrum og toiletter)
 • Cookieoplysninger, herunder brug af vores hjemmeside

3.2 Følsomme personoplysninger

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.

4. Hjemmel for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine almindelige (ikke-følsomme personoplysninger), hvis:

 • Du har givet dit samtykke til det (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a)
 • Vi er retligt forpligtet til det efter bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c)
 • Det er nødvendigt for at vi kan varetage enten vores eller andre tredjeparters legitime interesser, herunder sikre en forsvarlig drift af Hafnia-Hallen (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

5. Modtagere af dine personoplysninger

I visse tilfælde videregiver vi dine personoplysninger til leverandører (databehandlere), som vi samarbejder med, og som udfører opgaver på vegne af os. Dette kan eksempelvis være IT-leverandører, herunder til administration af medlemskaber, håndtering af betalinger og udsendelse af nyhedsbreve. Sådanne leverandører behandler dine personoplysninger på baggrund af vores dokumenterede instrukser.

Vi vil i visse tilfælde også videregive dine oplysninger til andre eksterne tredjeparter (selvstændige dataansvarlige), herunder revisorer.

6. Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

Vi kan i begrænsede tilfælde overføre dine personoplysninger til modtagere i tredjelande, herunder Mailchimp i USA. Vi vil i disse tilfælde sikre fornødne eller passende garantier for beskyttelse af dine personoplysninger, herunder ved brug af EU Kommissionens standardkontrakter. Du kan til enhver tid kontakte os for at for modtage en kopi af disse garantier eller hvor du kan finde flere oplysninger om disse.

7. Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor.

I det omfang dine personoplysninger indgår i regnskabsmateriale, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 5 år beregnet fra udgangen af det år som regnskabsmaterialet vedrører for at opfylde kravene i bogføringsloven.

Vi bevarer personoplysninger om medlemmer så længe medlemskabet består og i en periode på 3 år derefter af hensyn til dokumentation og bevis i forbindelse med et krav om betaling, herunder overbetaling eller manglende betaling.

Hvis du har givet samtykke til cookies på vores hjemmeside, opbevarer oplysninger om dit besøg på vores hjemmeside, herunder cookieoplysninger, i op til 2 år efter besøget.

TV-overvågningsmateriale slettes 14 dage efter optagelse, medmindre der er konkrete årsager til fortsat opbevaring.

8. Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger kan du gøre brug af følgende rettigheder. Nogle af rettighederne kan dog være underlagt begrænsninger eller undtagelser.

Du kan også læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).

8.1 Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i og til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

8.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ret til at anmode om at få fuldstændiggjort personoplysninger, idet omfang disse måtte være ufuldstændige og mangelfulde.

8.3 Ret til sletning

Du har under visse omstændigheder ret til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, og du tilbagekalder dit samtykke.

8.4 Ret til begrænsning

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med at du bestrider lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger.

8.5 Ret til dataportabilitet

Hvis vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få overført disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.

8.6 Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.

8.7 Retten til ikke at være genstand for automatiske afgørelser

Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

8.8 Ret til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke påvirke vores behandling af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelsen.

8.9 Ret til klage

Du har ret for at klage til Datatilsynet. Kontaktoplysninger på Datatilsynet er tilgængelige på www.datatilsynet.dk.

9. Ændringer til privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. Visse ændringer kan kommunikeres direkte til dig.

10. Cookies

Vi benytter cookies på vores hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, og vores hjemmeside vil altid bede gæstens webbrowser om tilladelse til at lagre cookien på din computer. Vi gør dette for at kunne huske gæsters handlinger på hjemmesiden, hvad gæsten godt kan lide, og hvor ofte gæsten har besøgt vores hjemmeside. Dette gør det muligt for os at give bedre adgang til forskellige funktioner. Vi benytter desuden cookies på vores sider med henblik på at kunne føre statistik over, hvad der bestilles, og hvor meget vores websted anvendes generelt.

Der findes to typer cookies: Den ene type er en fil, der lagres på gæstens computer i længere tid. Den anden type er en midlertidig cookie (sessionscookie). Disse cookies er kun i brug under besøget på websiden. Vi benytter begge typer cookies.

Cookies kan til enhver tid fjernes ved at gå ind på indstillinger i din webbrowser og slette indholdet.