Handelsbetingelser & vilkår

  • Handelsbetingelser & vilkår

Handelsbetingelser gældende for:

S/I Hafnia-Hallen

CVR-nr.: 38655248
Julius Andersens Vej 6
2450 København SV
kontakt@hafnia-hallen.dk

1. Generelt

Ved booking af faciliteter og events, samt ved indmeldelse i Hafnia-Gym, anses kunden for at have læst og accepteret disse betingelser. Betingelserne finder anvendelse medmindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og Hafnia-Hallen.

2. Booking

Leje af faciliteter foregår enten via bookbyen.dk, via personlig henvendelse eller via et kontantkøb i Hallens café.
Booking af events foregår ved personlig/elektronisk/telefonisk henvendelse, og der oprettes en kontrakt på bookingen via e-mail.

Booking af arrangement er bindende og sker kun ved forudbetaling.

3. Brug af kundeoplysninger

Et kundeforhold hos Hafnia-Hallen inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og e-mailadresse i Hafnia-Hallens kunderegister*, som har til formål at sende relevante, gode tilbud på events og facilitetsleje, og kunden vil samtidig modtage vores nyhedsbrev. Kunder, som ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre Hafnia-Hallen opmærksom herpå enten ved personlig henvendelse eller ved at afmelde sig elektronisk ved første henvendelse.

4. Betaling

Hafnia-Hallen modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, MobilePay. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms.
Events betales via MobilePay, hvor deadlines er udspecificeret i e-mailkontrakten.

5. Fortrydelsesret

Ved henvendelse vedr. privatbookede events/arrangementer min. 48 timer før det bestilte arrangement finder sted, kan arrangementet byttes til en anden dag. Det kan ske på betingelse af, der forefindes ledige pladser. Bookingen skal dog være afviklet inden for det samme kalenderår.

Annulleringer med fuld refundering skal ske senest syv dage før afviklingsdagen.

For refundering af facilitetsbookinger skal annulleringen ske senest 24 timer før afviklingsdagen. 

6. Reklamation

Reklamation over mangler ved arrangementer skal rettes til Hafnia-Hallen skriftligt senest fem dage efter afviklingen.

7. Aflysning/Refundering

Bookingen kan aflyses på grund af udefrakommende omstændigheder, som Hafnia-Hallen og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse.

Hafnia-Hallen er ikke ansvarlig for force majeure – således blandt andet, men ikke udelukkende – underleverandørers eventuelle betalingsstandsninger, konkurser, aflysninger af arrangementer, uforudseelige trafikforhold, myndighedernes indgriben, uforudseelige vejrforhold m.v. I dette tilfælde refunderes arrangementets fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning. Hafnia-Hallen kan aldrig gøres erstatningsansvarlige for beløb udover det beløb, der er betalt for arrangementet.

Udmeldelse af Hafnia-Gym sker tidligst ved sidst betalte måneds udløb.

8. Erstatning

Adgang, ophold og færdsel i Hafnia-Hallen sker på den besøgendes eget ansvar. Hafnia-Hallen har ikke ansvar for person- eller tingsskade som følge af ulykker, tyveri. Øvrige handlinger eller undladelser, som en kunde pådrager sig.

Ved hærværk på Hafnia-Hallens område og/eller rettet mod Hafnia-Hallen vil det kunne medføre politianmeldelse samt muligheden for et civilt søgsmål mod en gerningsmand. Personer, der udviser en adfærd og/eller udfører en handling, som påfører Hafnia-Hallen et tab i form af bøder og/eller sanktioner for virksomheden, forbeholder Hafnia-Hallen sig retten til at holde den pågældende person personligt ansvarlig for tabet.

9. Bortvisning/karantæne

Overtrædelse af ordensreglementet kan uden videre føre til bortvisning. Der kan udstedes karantæne fra Hafnia-Hallen eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til Hafnia-Hallen, uanset hvor arrangementet afvikles samt ved overtrædelser, der sker på Hafnia-Hallen og/eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom parkeringspladser og ved ind- og udgange.
Bortvisning, som følge af deltagernes egne forhold, berettiger ikke til nogen form for erstatning. Eventuelle ekstraudgifter, som følge af manglende overholdelse af retningslinjer, mødetidspunkt m.v. er Hafnia-Hallen uvedkommende.

10. Ordensrelement

  • Al ophold, træning og leg sker på eget ansvar
  • Al deltagelse til Hafnia-events er på eget ansvar
  • Hensynsløs og grov opførsel medfører bortvisning
  • Hærværk og tyveri anmeldes til politiet
  • Al rygning foregår udendørs
  • Medbragt mad og drikke må ikke nydes i hallen

11. Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl i både tilbud og events, på internettet og i betingelserne. Hafnia-Hallen tager desuden forbehold for bookede dage og tidspunkter.

12. Fortrolighedspolitik/persondatabehandling

Hafnia-Hallens behandling af personoplysninger stemmer overens med gældende regler for beskyttelse af sådanne oplysninger.
Registrerede personoplysninger behandles fortroligt, og det er udelukkende de medarbejdere, som har brug for oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde, der vil få adgang til oplysningerne.

Personoplysningerne slettes, hvis kunden trækker det samtykke, der ligger til grund for behandlingen af oplysningerne tilbage, eller dersom kunden modsætter sig behandlingen, og der ikke længere findes nogen tungtvejende, legitime grunde til behandlingen.

Hvis kunden trækker sig samtykke til behandling af personoplysningerne tilbage, vil vores behandling af personoplysningerne ophøre, men dette påvirker ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, der er baseret på samtykket, og som er gennemført, før samtykket er blevet trukket tilbage.

Kunden har ret til at få indsigt i, få korrigeret, få slettet (hvis vi ikke er forpligtede til at opbevare oplysningerne) og begrænset databehandlingen samt at få flyttet sine personoplysninger. Der kan desuden anmodes om, at vi afslutter behandlingen af personoplysninger (fx ved at trække dit samtykke tilbage). Dersom kunden ønsker at benytte sig af en eller flere af disse rettigheder, vil vi imødekomme anmodningen inden for fjorten dage, efter at vi har modtaget din anmodning, medmindre vi er forpligtet til noget andet. Eventuelle anmodninger kan sendes til vores e-mailadresse: kontakt@hafnia-hallen.dk. Læs mere under vores privatlivspolitik.