Fremtiden med regeringens udmeldte ophævning af det kommunale anlægsloft og investeringer i kultur- og idrætsfaciliteter kalder alvorligt på en god og fremadskuende plan. Men hvem er det, som tager depechen nu og sørger for, at det ikke bliver tilfældigheder, der afgør, hvad der bliver prioriteret som de nye mursten rundt i landet?

Kampen er allerede i gang rundt omkring i kommunerne i forhold til, hvad skal prioriteres, hvem har den gode ide, og hvem står først i køen, når der tages beslutninger om kommende anlægsprojekter. Det hele foregår lidt under tidspres, og vi føler alle, at netop vores projekt er det rigtige at placere forrest i køen.

Folkesundheden er under pres!

En helt ny undersøgelse, som IDAN offentliggjort i sidste uge, viser, at organiserede tilbud fra idrætsforeninger, aftenskoler og fitnesscentre spiller en afgørende rolle for, om en stor del af danskerne får dyrket sport eller motion. Det samme gør fællesskab. Her er spiller faciliteterne en afgørende rolle, ikke kun selve halgulvet eller dansegulvet, men i høj grad også det, som foregår før og efter træning. Du kan læse hele undersøgelsen her:

Hvem har overblikket og laver den gode strategi som både understøtter folkesundheden og andre kulturmuligheder. Den forestående situation er en unik mulighed for at skabe sammenhæng i anlæg og driftsmodeller rundt omkring i kommunerne. Der er brug for både de stor udviklingsmotorer og de lokale kulturcentre. Lad os nu ikke klatte det væk uden blik for den store sammenhæng.

Hvor har vi udviklingscentrum – det fyrtårn som løfter sig op og er drivkraften for kulturen i området. Der hvor nye organisationsformer afprøves, og hvor det er tydeligt at udvikling er en del af DNA. Fyrtårnet som kan håndtere både sport, musik og teater, og være sparringspartner for kommunale forvaltninger i fremtiden.

Hvordan sikre vi, at der er liv lokalt? At idræt, kultur og biblioteker tænkes sammen, så der er tilbud for de lokale borgere og fællesskab og sundhed for børn, unge, voksne og ældre kan spille sammen med forskellige aktiviteter og volumen sikre service og åbningstider for hele året.

Hvordan skaber vi skaber vi gode rammer for elitesport – også dem med tilskuere. Vi skal sikre at elitesport har muligheder, men vi skal gøre det klogt, så vi sikre, at der ikke står mange ubrugte m2 rundt i byerne. Der skal være trafikal infrastruktur, som passer til masserne og der skal være mulighed for udvikling så vi kan følge med tiden.

Hvorfor skal vi have overblik? Fordi vi er ambitiøse og ønsker løsninger, der både tager højde for demografi, driftsmodeller, vækst og et sundt fritidsliv. Der er så meget viden om optimale driftsmodeller, som arbejder sammen med arkitekturen og hermed skaber velfungerende faciliteter ude omkring i landet. Mit fromme håb i denne sammenhæng er, disse videnspersoner vil blive inviteret med til forhandlingsbordet, når beslutninger om kommunale anlægsinvesteringer skal træffes.

Denne enestående mulighed skal behandles strategisk og med inddragelse af relevante videnspersoner. Jeg glæder mig til at følge med i, hvordan planerne kommer til at se ud rundt i landet? Hvor vil det lykkes at finde samarbejdspartnere med ekstern finansiering og skabe det visionære blik ind i fremtidens kultur- og idrætsfaciliteter.

Fagpersoner bør inddrages.

Vi skal have viden på banen, og kender du personer, som spiller en aktiv rolle indenfor dette område, så spil dem på banen nu. For det er af afgørende betydning for folkesundheden, at vi har et velfungerende idræts- og kulturliv – også når coronatiden er ovre.

/Jan