Hafnia-Hallen flytter ud for at nå nye målgrupper.                                        

Min oplevelse er, at vi skal til at tænke facilitetsdrift lidt på hovedet, hvis vi skal tiltrække nye grupper af gæster og få flere gæster ind i fællesskaberne i fremtiden .

Danmark hyldes ofte som verdens førende foreningsland, hvor 1,6 mill. af alle danskere i dag er medlem af en eller form for idrætsforening. Det skal vi være stolte af. Det er fundamentet for vores idrætsaktivitet og en vigtig del af den danske folkesjæl. Men antallet af foreningsmedlemmer falder. Der former sig et stigende antal af forskellige grupper af borgere, som ikke er en del af det organiserede foreningsliv. De har ofte svært ved at komme ind. Og det er skam, for foreningslivet rummer en masse positive elementer.

En af disse grupper er “de selvorganiserede grupper”, hvor fysisk aktivitet stadig er en del af fritidslivet. De er sammen om fysisk aktivitet men uden for det traditionelle foreningsliv. Men der er også en stor gruppe, som er helt inaktive. De har svært ved at finde motivation og ståsted i forhold til at komme i gang med et aktivt fritidsliv. Disse grupper har vist sig at være svære at få optaget i foreningerne og få til benytte idrætsfaciliteterne. Det er her Hafnia Pop Up kommer til sin ret. Vi flytter simpelthen dele af Hafnia-Hallen ud til borgerne for at inspirere og motivere.

Ambitionen

Vores ambition er, at Hafnia Pop-Up skal komme ud til alle dele af befolkningen. Vi laver aktiviteter med børnene på SFO’er og med de unge omkring fritidsklubber og ungdomsuddannelser. Men vi har også en ambition om at få fat i de voksne og i de ældre i boligforeninger. Vi ønsker at være med til at opdrive nye grupper og være med til at skabe nye måder at være aktive på.

Resultatet skal være, at flere bliver aktive og får et godt forhold til at aktive sammen med andre. Det ultimative resultat vil naturligvis være, at vi bringer nye fællesskaber sammen og måske kan få disse fælleskaber forbi Hafnia-Hallen, hvor de kan opleve et fællesskab med mange andre.

Behov for fælles indsats

Jeg mener, at vi som idrætsfacilitet er forpligtet til at gøre en indsats for at flere kan få en god oplevelse med at være aktive sammen. Vi skal sammen med foreningslivet, institutionslivet, boligforeninger og andre samarbejdspartnere vise, at vi kan være med til at løfte en fysisk og mental sundhedsopgave.

Vi startede Hafnia Pop-Up i sammenferien, hvor børn og unge på en fleksibel måde kunne bruge en del af deres sommerferie her i hallen med at fysisk aktive som et godt alternativ til computerskærmen eller TicToc-optagelserne. Nu har vi flyttet Hafnia Pop-Up ud i byen og har igennem uge 41 haft aktiviteter tre forskellige steder i Valby.

Hafnia Pop-Up er et koncept, hvor vi tænker brugen af vores faciliteterne ud i lokalmiljøet. Efter de første positive erfaringer, er vi klar til at øge aktivitetsniveauet. Pop-Up sker i samarbejde med lokale foreninger. Men vi er heller ikke bange for at inddrage kommercielle aktører, som er hurtige til at fange den trend, der former sig

Forening af to verdener

Hafnia-Hallen skal altid være gode til at forene det organiserede og det selvorganiserede idrætsliv. Det er en del af vores DNA, og det tager vi til næste niveau med Hafnia Pop-Up. Frivillige foreninger, skoler og institutioner er stadig samfundets fundament, når vi taler om sport, idræt og fritidsaktiviteter. Men det er vigtigt, vi som idrætsfacilitet også har indsatser, der støtter op de igangværende aktiviteter og forsøger at indfange resten af samfundet.

Vi inviterer dagligt de selvorganiserede børn og voksne indenfor ved siden af det organiserede idrætsliv. Det bliver vi ved med. Vi kan se det virker, og vi oplever, at store grupper får en platform, som fungerer.

/Jan