Vi skal have vækket foreningslivet.

Vi skal have vækket foreningslivet fra et langt vinterhi.

Foreningslivet sover lige nu det, der ligner en meget lang vintersøvn, Ingen træninger, ingen sociale arrangementer og ingen kampe har været på programmet siden 22. oktober 2020. Ikke engang udendørstræning i små grupper er lige nu muligt. Derfor får vi brug for at vække foreningslivet i løbet af foråret, sommeren og efteråret, når vi kommer på den anden side af den nuværende nedlukningen.

Vi står med andre ord overfor en kæmpe udfordring, når forsamlingsrestriktioner engang – forhåbentlig inden så længe – bliver slækket så meget, at vi kan komme i gang i hallerne og ude på banerne igen.

Den stigende inaktivitet i befolkningen vil med garanti komme til at have store konsekvenser for den generelle sundhed i Danmark. Flere voksne og unge er selv kommet i gang med at være aktive, men langt de fleste har ikke selv evnet at gå fra organiserede aktivitetsfællesskaber til at være selvorganiseret ditto. Derfor får vi brug for en ekstra indsats i løbet af foråret og sommeren, for der er mange, som bare ikke får taget løbeturen ud i det fri igennem Corona-nedlukning, og som lige nu går ind i 2. halvår uden løbende rutiner for fysisk aktivitet.  

Intet fortilfælde

Hvad skal der til for at få både børn, unge og voksne til at komme i gang efter mere en 1 år med brudte træningsfællesskaber og rutiner, som det har været umuligt at holde fast i?

Vi befinder os på uudforsket territorium, og det bliver interessant at se, hvem og hvad der lykkes. Bliver det fx nødvendigt at kigge på kontingentsatser, tilskud til fitnessabonnementer eller organiserede aktiviteter på arbejdspladser for at lokke den brede del af befolkningen i gang med at være fysisk aktive igen?  Vi kan selvfølgelig vælge at lukke øjnene og bare håbe på det bedste, men her er jeg desværre bange for, at det vil betyde, at der kommer til at gå flere år, inden vi igen er oppe på 2019-niveau.

I Hafnia-Hallen ser og hører vi om foreningernes udfordringer næsten dagligt. Vi skal være klar til at hjælpe, når myndighederne giver lov til at åbne igen, og være en aktiv medspiller og får skabt et aktivt miljø, som det er fedt at komme tilbage til, så vi får aktiveret alle aldersgrupper.

Idrætsfaciliteterne får en stor rolle i genåbningen. Vi skal vise fleksibilitet og tage nye aktivitetsinitiativer sammen med de forskellige aktører, foreninger, selvorganiserede grupper, personlige trænere, m.fl.  Når det kommer til de den store gruppe, som ikke har et fast foreningstilhørsforhold men som stadig synes, det er fedt at komme i hallen og lege med, skal vi også være imødekommende. Lad os være åbne for denne gruppe både i haller og udendørsfaciliteter, så vi også får dem i gang med at få sved på panden hurtigst muligt. Det kræver måske, at vi holder åbent, når andre har fri, og vi muligvis også stiller ketsjere og bolde gratis til rådighed. Men det bør vi kunne klare.

Foreningerne, fitnesscentrene og det gode seniortilbud i pensionistklubben bliver centrale for at genstarte de normale motionsrytmer. Der bliver brug for et særligt samarbejde imellem kommuner, idrætsforbund, selvejende institutioner, klubber og mange flere i resten af 2021 og muligvis også ind i 2022. Indsatsen skal være højrøstet og koordineret og motiverende. Det skal være let at komme i gang, og alle virkemidler skal benyttes for at nå ud til så mange danskere som muligt.

Foreningerne bløder medlemmer

Ved siden af min rolle som leder af Hafnia-Hallen, arbejder jeg frivilligt som bestyrelsesmedlem i Ajax København. Og her har vi problemstilling tæt inde på kroppen.

Vores elitespillere og faste medlemmer har haft et virtuelt samarbejde og skal nok komme i gang igen. Det langt sværere med alle de medlemmer, som spiller på hyggebasis. De skal tilbage i folden – og gerne tage deres nabo eller gamle skolekammerat med sig.

I en normal sæson for Ajax København vil ca. 25% af medlemmerne blive udskiftet i løbet af sæsonen. Nogen stopper – nye kommer til. Men i indeværende sæson har vi ikke rekrutteret nye medlemmer. Det har udelukkende drejet sig om fastholdelse. Alene i nov-jan, er vi vant til at rekruttere 100-150 nye medlemmer, men i 2020 fik vi 0. De potentielle medlemmer kommer vi til at mangle, Det bliver spændende at gøre ”regnskabet” op til sommer, når vi forventer at håndboldaktiviteterne er normaliseret. Jeg forventer desværre en medlemsnedgang.

Derfor skal Ajax København i den kommende tid sammen med Københavns Kommune, DGI og Håndbold Region Øst (DHF) sørge for, at der kommer nye aktiviteter som er målrettet netop de medlemsgrupper, som har haft nedgang i aktivitet og fald i medlemmer det seneste år – motionister og børn.

Måske brug for en ny kalender?

Med mine to kasketter, i foreningslivet og facilitetsdrift, håber jeg, at man fra forskellige forbunds side vil se på mulighederne for “træning uden for sæsonen” eller alternativt en genoplivning af en ekstra sommerturnering.  Herudover vil vi i fællesskab kunne sætte events eller kampagner i gang og dermed være med til at synliggøre mulighederne for at komme i gang med foreningsidrætten igen.

Genstartteamet skal tænke bredt

Vores kulturminister Joy Mogensen har netop igangsat et Genstartsteam med repræsentanter fra hele kulturlivet , med en vigtig dagsorden for resten af 2021.

Jeg har et forsigtigt håb om, at Genstartsteamet vil gribe opgaven bredt an, så vi ikke kun fokuserer på enkelte dele af en meget bred problemstilling. Tilskud til foreninger eller ansættelse af nye idrætskonsulenter vil sandsynligvis ikke løse hele problemet. Derfor er det nødvendigt at tænke nyt, stort og fælles. Måske det kunne være en ide at invitere DR eller TV2, kommuner, virksomheder, forbund, foreninger og idrætsfaciliteter til at gå sammen om større events til at kickstarte en “Vi vækker Danmark til live igen”-kampagne?

Vi skal have folk i gang igen, hvis ikke sporene fra Corona’en skal sætte sig i os i mange år fremover.

Foreløbigt, håber jeg vi ses ude på stierne til en lille løbetur i ny og næ, og husker at holde kontakt til de gamle træningsvenner i håndboldklubben.

/Jan