Nye skoler betyder også nye idrætsfaciliteter.

Nye skoler betyder også nye idrætsfaciliteter. Alle de nye skoler, der for tiden bygges eller er planlagt i København skal åbnes for lokalbefolkningen og foreningslivet. Lige nu er der gang i planlægningen af skoler flere stedet i København. Holmbladsgade på Amager, De Gamles By på Nørrebro, Den Hvide Kødby, Torveporten i Valby og Ny Skole på Sluseholmen er alle skoler, der enten er påbegyndt eller er langt i planlægningsfasen. Disse skoler tænkes i høj grad som moderne forsamlingshuse med tilhørende idrætsfaciliteter og andre kulturelle forsamlingslokaler i de nye bydele.

Efter tilløb i 10-20 år står åbningen af skolerne for offentligheden nemlig centralt på den politiske dagsorden. Det er meget glædeligt for alle københavnere – ikke mindst for foreningslivet. Udover en langt bedre udnyttelse af fysiske m2, vil en øget udnyttelse af kvadratmeterne være tænkt ind i anlæg og drift fra begyndelsen. Det oplagte spørgsmål er for mig, hvordan vi så skaber et levende miljø efter kl. 16:00 og en lørdag eftermiddag en mørk november dag.

Vi taler ikke om gammeldags gymnastiksale eller en lille skolehal, som er gemt væk ad lange gange og gennem mange døre. Nej, vi taler om nye og moderne faciliteter, som i udgangspunktet er tænkt som et centrum for lokalområdet, og som skal leve både i dagligdagen for skolen men i lige så høj grad, om aftenen og weekenderne for foreningslivet og den lokale befolkning.

Det politisk fokus på netop at få udnyttet skolernes faciliteter bedre hilses herfra meget velkommen. I en by som København hungrer vi efter flere indendørsfaciliteter, og derfor er det vigtigt at holde fokus på, hvordan det vil lykkes at skabe velfungerende faciliteter på skolerne for fritidslivet efter endt skoledag.

Det er ingen selvfølgelighed, at faciliteter bygget i forbindelse med skolebyggerier også tænkes ind i en større fritidsdagsorden. Fx åbnede Europaskolen i 2018 i Carlsberg Byen, men den åbner først op for forenings- og fritidslivet i løbet af foråret 2021. Det er i min optik et spild af gode ressourcer, når Vesterbroområdet nu er så underbemidlet i forhold til tidsvarende fritids- og idrætsfaciliteter.

Det er oplagt, at faciliteter skal være mødesteder til at samles, og skolebyggeriet skal derfor tænkes ud fra åbenhed og transparens, så der inviteres til fællesskab, tryghed og et åbent og indbydende miljø, hvor aktiviteterne med magnetisk kraft inviteres indenfor. Det er ikke kun om foråret og sommeren men i højere grad med udgangspunkt i den mørke tid, hvor indendørsfaciliteter har en ekstra betydning.

Det er muligheder for at skabe faciliteter, der lever 365 dage om året, og som bliver drevet med det for øje, som ikke bør misses. Derfor er det vigtigt, at vi holder fast i den politiske dagsorden om at tænke nye skolebyggerier bredere og mere givende for lokalsamfundet.

Jeg har i de seneste år deltaget i mange borgermøder og behovsanalyser i forhold til, hvordan foreningslivet kan bruge skolernes idrætsfaciliteter efter endt skoledag og i weekenderne.

På denne baggrund mener jeg, at der er et stort potentiale i at gøre de ”udadvendte” aktivitetsrum og fritidsafdelinger på de nye skoler til centrum. Det skal ske i sammenhæng med de serviceområder, der følger med til en velfungerende skole. Dvs. fællesrum, med kantine, hyggeområder til lektielæsning mm. bør ligge tæt på og i forbindelse med de nye idrætsfaciliteter. På den måde skabes dynamiske opholdssteder, både i skoledagen, og samtidig bliver det levende oaser til en række forskellige foreningsaktiviteter efter skoletid, samt i weekenderne. Det er meget sjovere at komme i en facilitet, hvis der er andre mennesker. En skolehal, der ligger afsondret i den bagerste ende af en skole er bare sjældent hyggelig at komme i.

Vi skal være ambitiøse, og vi skal holde fast i, at skolerne åbnes for fritidslivet. Vi bygger skoler som skal leve 365 dage om året. Man kunne sige, ”Åben Skole – er skolen åben?”. Forenings- og fritidslivet har fortjent det, men det har skolerne også. De kan med det politiske fokus og den rigtige planlægning blive det moderne omdrejningspunkt for lokalmiljøet året rundt til gavn for os alle.

/Jan