Er Valby Idrætspark færdig?

Er Valby Idrætspark færdig?

De seneste år har der været stor byggeaktivitet i området omkring Valby Idrætspark. Med anlæg af nye kunstgræsbaner, Hafnia-Hallen, 2 nye daginstitutioner, 1 skole og senest det nye Hafnia Kollegiet. Det har været en stor fornøjelse at følge alle de mange nye muligheder, der er dukket op i ”Sydhavnens Perle”.

Min egen arbejdsplads, Hafnia-Hallen, er bare et af flere byggeprojekter i området, der har været med til at løfte oplevelsen af at komme i området som aktiv gæst.

Men står området så færdig som en samlet enhed her efter 10 år konstant udbygning? Mit umiddelbare svar er – nej, desværre ikke helt. I min optik mangler der stadig som minimum 3 ting, for at området her i Idrætsparken for alvor vil kunne udnytte sit fulde potentiale:

  1. Opgradering af områdets trafikale situation

Det første – og måske vigtigste – område, som kommunen bør se på hurtigst mulig, er den trafikale infrastruktur i området. Med bygningen af det nye Hafniakollegiet er Julius Andersens Vej blevet ca. 1/3 del smallere, hvilket betyder, at vejen lige nu er et krater med flere vejbaner til biler, cykler og gående, som krydser hinanden. De fleste vil sige et stort faremoment for især de bløde trafikanter i området, andre vil betegne det som dyrebare lærepenge. I den nuværende lokalplan for området, er der lavet en god plan med at føre trafikken bag om Hafnia-Hallen. Den kan have lange udsigter, hvis det ikke prioriteres.

Desværre kan man sige at Hafnia-Hallen og fodboldklubberne har så stor succes, at antallet af besøgende bare har været konstant stigende over de sidste 4-5 år. Så området trænger med det stigende antal besøgende og nu også beboere fra kollegiet til en stærk trafiksanering. Det vil skabe den fornødne sikkerhed for alle typer trafikanter, som er nødvendig for områdets fortsatte udvikling.

Man kan håbe, at Metroens ankomst til Ny Ellebjerg Station i 2024 vil sætte skub i udvikling omkring idrætsparkens trafikale udfordring. For i forhold til vores trafikale forhold bør der virkelig sættes ind snarest!

  • Øget sammenhæng mellem områdets faciliteter, så området fremstår ensartet.

Jeg skal ærlig og sige, at jeg har en drøm om, at der engang i fremtiden tænkes i at skabe ét samlet bookingsystem for hele området her i Valby Idrætspark (Hafnia-Hallen, Valbyhallen, Vandkulturhuset mv). En sådan enkel løsning vil i min optik øge brugeroplevelsen markant og gøre det meget nemmere for alle gæsterne at være aktiv i området. Som situationen er lige nu, arbejder flere af fritidsaktiviteterne parallelt i hvert deres bookingsystem. Jeg savner i høj grad et mere sammenhængende udtryk for alle aktivitetsmulighederne her i Idrætsparken. Og her savner jeg, at Københavns Kommune tænker lidt mere helhedsorienteret i forhold til områdets mange gæster. Det burde ikke være så svært et problem at løse.

  • Lad os sætte barren højt

Sidst men ikke mindst ser jeg frem til, at ambitionsniveauet stiger, så vi får skabt et rigtigt Idrætsmekka, der er en storby værdigt. En destination, hvor alle københavnere naturligt søger hen, hvis man skal være fysisk aktiv.  Vi skal have som ambition for området, at det lever 24/7 i hverdagen, men ligeledes skal vi kunne håndtere større sportsbegivenheder, events og forsamlinger af både national og international karakter. Det kræver, at vi indtænker de servicebehov der skal være, udover lokal infrastruktur og offentlig transport, gælder det også services som fx overnatningsmuligheder, forplejning og plads til flere ikke organiserede aktiviteter

Vi arbejder med servicekæder til daglig i Hafnia-Hallen, og jeg kan se, hvordan det flytter vores fokus i retning af brugerne. Dette fokus har vi behov for at flytte op på det store tandhjul for alle faciliteterne i Idrætsparken med kæmpe gevinst for hele København til følge.

Planerne i skuffen

Jeg er bekendt med, at der allerede er lavet mange planer for området (lokalplaner og projekter). Men fælles for disse planer er, at de ikke har taget højde for sammenhængene mellem anlæg, lokalplanerne, og drift og indhold. Det er der mulighed for at skabe nu, og det bliver spændende at få en forretningsplan kombineret med de fysiske rammer, så det hele kan udmøntes i én succesfuld sammenhængende plan.

Er dette indlæg kritik af manglende indsats fra forvaltningen og politikere i København. Nej egentlig ikke, for jeg ved om nogen, at der er mange kommunale prioriteringer at holde for øje. Men samtidig er der nu i en højkonjunktursperiode en fantastisk mulighed for at forøge oplevelsen og opfattelsen af Idrætsparken for en relativ lille investering.

Store sportsanlæg, som det i Valby Idrætspark-størrelsesordenen, kræver normalt anlægsinvesteringer på flere hundrede millioner kroner. Men med den rette anlægs- og driftsmodel vil man her i Idrætsparken kunne etablere et sportsmekka for langt mindre beløb. Til gavn for alle københavnere, men også til gavn for en endnu sundere dagsorden i kommunen på den lidt længere bane.

Ovenstående skal derfor ikke forstås som en stor kritik af Københavns Kommune. Snarere en venlig opfordring til at tage de sidste skridt, som vil kunne fuldende den perspektivrige udbygnings- og renoveringsproces i Idrætsparken.

Københavns Borgerrepræsentation har for 2 uger siden bevilget 2,3 million til at gennembearbejde et projektforslag til udvikling af Idrætsparken med flere tidssvarende faciliteter. Et projekt, der på tegnebrættet hedder “Københavns Idrætsby”. Herunder ikke mindst at skabe en bedre sammenhæng imellem idrætsparkens mange forskellige faciliteter og aktører. En virkelig positiv nyhed. Vi ved at denne sammenhæng er vigtig for at få det optimale ud af idrætsparkens potentiale – så et vigtigt arbejde går i gang. Mit fromme håb er nu, at der vil kigget på området som en sammenhængende enhed.

Der er sket meget positivt, siden jeg startede som forstander på Københavns Idrætsefterskole for 17 år siden. Området her i Idrætsparken rummer et kæmpe potentiale og har en masse aktører med energi til at holde fast i den positive udviklingsspiralen og løfte hele Københavns Idrætsby helt i mål.

/Jan