Hafnia fylder 5 år

Hafnia fylder 5 år

D. 28. februar 2017 fik jeg overdraget nøglerne til Hafnia-hallen af bygherren, Københavns Kommune. En fantastisk kæmpestor hal med mange forskellige aktivitetsflader. En hal som lokale ildsjæle havde kæmpet for i mere end 10 år. En ganske tom hal, både i fysisk forstand, og overført betydning, men også en fantastisk hal med mange muligheder.

Vores første opgave var selvfølgelig at indrette lokalerne. Få skabt vores café, indkøb af træningsredskaber til Gym, og ikke mindst at få fastlagt en servicestrategi i forhold til alle vores gæster og samarbejdspartnere.

Jeg kan huske, at jeg gik en tur rundt i hallen for mig selv og begyndte at drømme om alle mulige og umulige arrangementer, som Hafnia-Hallen skulle bruges til i de kommende år. Foran os stod det store arbejde med at skabt rammerne, visionen og strategien for, at alle disse m2 skulle leve fra morgen til aften. Og få lavet en plan for at drømmen om arrangementerne kunne blive gjort til virkelighed.

Jeg startede med at købe en elkoger. Herefter jeg ansætte en praktikant – Maria – så var vi ligesom i gang. Maria holder fast endnu, og jeg er sikker på de fleste læsere har mødt Maria i forbindelse med aktiviteter i hallen.  Siden da er der løbet utroligt meget vand i åen, og organisationen indeholder nu 12 fastansatte og 15-18 deltidsansatte medarbejdere.

I dag, 5 år senere, føler jeg, at vi skylder rigtig mange mennesker en stor tak for hjælpen med at få realiseret vores fantastiske hal til det, den er i dag. Tak for samarbejdet til foreningerne, gæsterne, netværket, politikere, embedsmænd og en række nye bekendtskaber, som er dukket undervejs og har bidraget til processen til, hvor vi er i dag. Det er sammen med jer, at Hafnia’s DNA er blevet skabt.

Kerneværdier

Vi har 4 kerneværdier i hallen, nærvær (tilgængelighed), samarbejde, energi og innovation (udviklingsparathed). På disse værdier har vi skabt en kultur, som vi oplever, fungerer i vores daglige samarbejde med gæsterne.

Vi tager input fra gæsterne til at styrke vores måde at drive hallen på, vores foreningsnetværk, Hafnia-Sparring, er med til at komme med input til vores arbejde og ikke mindst holde os fast i formålet. Nemlig at skabe de bedste rammer for at være aktiv sammen i København. 

Vi forsøger til stadighed at være nysgerrige og sige ja til nye gode ideer. Men vi er samtidig også blevet meget bevidste om at pleje relationerne til alle vores mange daglige gæster. Det er jer, som er med til at skabe den gode stemning til dagligt i hallen.

Udviklingsdrømmen

Vi drømmer også om fremtiden. Forleden gik jeg en daglige tur rundt i hallen. Nu i en hal fyldt med aktive gæster på alle aktivitetsflader, og det slog det mig, hvordan mon Hafnia-Hallen ser ud om 5 år? Hvor er vi nået hen i 2027?

Jeg har en drøm om, at vi følger med tiden, og kan forfølge vores strategi om at have plads til endnu flere aktive. Og samtidig forbliver bevidste om hvordan vi, i samarbejde med foreninger og andre organisationer, bliver bedre til at fastholde de unge udøvere, og ikke mindst piger og kvinder.

Konkret kræver det mere plads. Og så kræver det, at vi fortsætter med at tænke over kunderejsen og servicekæden målrettet til de gæster, vi ønsker i hallen. Hvis vi kan fastholde dette fokus, vil det medvirke til, at vi kan bibeholde stemningen af, at her er vi sammen om at skabe et rart sted at være og at træne. Forhåbentlig har vi også fået en endnu større café i 2027, hvor det er muligt at hænge ud. Både for de unge, men også et sted, der tiltrækker andre aktive i alle aldersklasser.

Det vil være ønskescenariet for mig. At vi kan bevare Hafnia’s DNA men samtidig formår at bygge ovenpå det fundament, som vi allerede har skabt sammen.

Her på falderebet skal der fra min side lyde en særlig tak til de foreningsfolk som var med i den lange proces frem imod overtagelsen af Hafnia-Hallen. Særligt Lars Kruse, Per Larsen og Claus Mohrhagen for at bidrage til hallens realisering. Det var i denne gruppe, at vision om en ny stor indendørs mulitarena i Valby Idrætspark oprindeligt blev født.

Jeg glæder mig til at være med til at udvikle hallen endnu mere i de kommende år.

Lørdag d. 30/4 fra kl. 11-13 holder vi et åbent hus fødselsdagsarrangement for børn og barnlige sjæle her i hallen. Vi byder naturligvis på kaffe/kage/saftevand og har fyldt hallen op med alskens eventaktiviteter.

Jeg håber, vi ses.

/Jan