Fokus: Hafnia arbejder med at fremme kvinders deltagelse i idræt

I Danmark er der behov for at tiltrække flere piger og kvinder til idrætsfaciliteterne, og Hafnia-Hallen er en aktiv deltager i denne vigtige indsats. Vi har allerede oplevet positive resultater inden for sportsgrene som beachvolley og vægtløftning, hvor en mere ligelig kønsrepræsentation har styrket træningsmiljøet på tværs af aldersgrupper, og en stærk påvirkning til idrætsmiljøet i hele hallen. Vi er bevidste om betydningen af nye idrætsgrene samt hvordan indretningen af Hafnia-Hallen kan påvirke denne positive udvikling, og f.eks. få flere nye idrætsgrene ind i hallen.

Udover at fremme det gode træningsmiljø har vi også en samfundsmæssig opgave med at fastholde piger i idrætten og motivere unge kvinder i alderen 17-25 år til at dyrke fysisk aktivitet. Hafnia-Hallen er dedikeret til at tackle denne udfordring og være et sted, der både fastholder piger i sporten og motiverer kvinder til at genoptage sportsaktiviteter, selv efter nogle års pause.

Derfor har vi inkluderet følgende elementer i vores overvejelser, i vores daglige indretning af hallen og når vi udvider vores faciliteter:

Faciliteter og ressourcer
Vi fokuserer på at skabe det rette miljø ved at tilbyde faciliteter og udstyr, der imødekommer de specifikke behov og interesser hos unge kvinder. Et af de vigtigste mål er at skabe tryghed i i hallen.
Mangfoldighed i sporten
Vi stræber efter at skabe et inkluderende og mangfoldigt sportsmiljø, hvor unge kvinder føler sig velkomne og repræsenterede. Vi ønsker at nedbryde stereotyper og skabe rum, hvor forskellige kropstyper og baggrunde kan trives.
Uddannelsesprogrammer
Vi samarbejder med skoler og undervisningsinstitutioner for at skabe et studiemiljø hvor det er fedt at mødes. Herunder at integrere sportsaktiviteter i undervisningen og lave aktiviteter der fremmer deltagese i sport både i og uden for uddannelsestiden.
Mentorordninger
Vi etablerer mentorordninger sammen med foreninger og uddannelsesinstitutioner, hvor andre kvindelige idrætsudøvere eller trænere kan støtte og vejlede unge kvinder i at skabe det rette træningsmiljø. Disse rollemodeller kan bidrage til at opbygge tillid, give råd og dele deres egne erfaringer for at motivere og fastholde de unge kvinder i sportsaktiviteter.
Sociale fællesskaber og rollemodeller
Vi erkender vigtigheden af sociale fællesskaber og støttenetværk inden for idrætten. Derfor tilbyder vi sociale begivenheder, workshops og træningslejre, hvor unge kvinder kan møde andre med samme interesser og opbygge venskaber. Vi vil også fremme kvindelige idrætsudøvere som synlige og inspirerende rollemodeller gennem medieeksponering, sportsbegivenheder, sociale medier og skolebesøg. Et god eksempel på at øvrige omstændigheder kan få kvinder til at dyrke motion er f.eks. Royal Run‘. 58% af de deltagende løbere var kvinder, og mange af dem har aldrig deltaget i et motionsløb før. Samvær og sammenhold er vigtig til at danne rammerne for at aktivere piger og kvinder i idrætten.

Royal Run 2023 blev afviklet d. 29. maj 2023, og hele 93.000 deltog til årets royale løb. 

Over en tredjedel har aldrig nogensinde deltaget i et motionsløb før og cirka 60% var kvinder af de deltagende løbere. 

‘Royal Run’ er et inspirerende sportsarrangement i den måde de favner mangfoldigheden, og danskerne i alle aldre. 

Hafnia-Gym som eksempel
Hos Hafnia-Hallen er vi i øjeblikket i gang med at udvide vores træningscenter, Hafnia-Gym. Vi inkorporerer de nævnte strategier for at skabe de rette rammer og et motiverende miljø. Vi trækker på vores erfaringer fra lokale foreninger inden for beachvolley og vægtløftning, hvor en blandet kønssammensætning har været en succes, især blandt piger og kvinder i aldersgruppen 18-25 år. Vi fortsætter vores arbejde og samarbejder med strategiske partnere for at øge vores viden og kvaliteten af vores indsatser. Vores mål er at fremme flere idrætsgrene med en overvægt af kvinder og gøre en ekstra indsats for at motivere unge kvinder mellem 18-25 år til at være aktive. Ved at fokusere på inklusion, engagement og styrkelse af det fysiske og sociale miljø ønsker vi at bidrage til en sundere og mere aktiv fremtid for kvinder i sport

Læs de seneste blogindlæg....