Succesfulde Idrætsfaciliteter skaber synergier

Succesfulde idrætsfaciliteter skaber synergier mellem skoler, foreninger og iværksættere. Vi færdes i en smeltedigel imellem det offentlige, civilsamfundet og markedet. Vi skal forstå det offentliges dagsordener, have viden om foreningers behov og udvikling. Samt være parate til at udvikle os i takt med samfundet og de omkringliggende markedsmekanismer.

 

I Hafnia-Hallen mener vi, at det er vigtigt for københavnerne at have mulighed for at være fysisk aktive. Det kræver et stærkt setup og fokus på mange forskellige målgrupper. Samarbejdet mellem idrætsfaciliteter, kommuner, foreninger og iværksættere om udvikling af fremtidens idrætsfaciliteter kan være afgørende for at skabe moderne og bæredygtige faciliteter. Det skal kunne imødekomme behovene hos både idrætsudøvere og samfundet som helhed.

Vores erfaringer i Hafnia-Hallen viser, at alle tre parter har stor glæde af hinanden, og gennem dette samarbejde opnår vi nye højder. Det ses i aktivitetsniveau, kvalitet og ikke mindst opdager nye styrker hos hinanden. Det offentlige, set bredt som skole-, beskæftigelses-, sundheds- eller socialforvaltning, og civilsamfundet repræsenteret, har vi defineret underliggende punkter, hvori samarbejdet foregår. 

 

  1. Dialog og behovsanalyse: Idrætsfaciliteter skal være i dialog med skolerne, foreninger og iværksættere for at forstå deres behov og ønsker i forhold til faciliteterne. For eksempel blev vi hurtigt opmærksomme på, at skolerne har behov for kortere bookingperioder, da deres skemaperioder ofte er på 8-12 uger.

  2. Partnerskaber: Idrætsfaciliteter kan med fordel facilitere partnerskaber med foreninger og private iværksættere, hvor de sammen arbejder på udviklingsprojekter. Dette kan omfatte fælles finansiering, planlægning og udførelse af projekterne. Ofte kan de to parter supplere hinanden.

  3. Finansiering: Idrætsfaciliteter kan være den ressource, der søger økonomisk støtte hos det offentlige, fonde, private investorer eller virksomheder. Det kræver ofte både manpower og relationer at få det hele til at lykkes. Måske kan vi som facilitet spille ind med invester- eller eventnavne eller sågar firmanavne på hele eller dele af faciliteten.

  4. Sponsoraftaler: Faciliteterne kan indgå sponsoraftaler med private virksomheder, hvor virksomhederne yder økonomisk støtte i bytte for eksponering og markedsføringsmuligheder i faciliteterne. Disse midler kan anvendes til at finansiere udviklingen af faciliteter eller være med til at starte nye bæredygtige samarbejder mellem foreningslivet og private iværksættere.

  5. Fælles udnyttelse: Igennem segmentering af gæsterne kan idrætsfaciliteter være med til at skabe bedre udnyttelse af faciliteterne på en mere effektiv måde. Det er også med til at styrke miljøet i faciliteten så det er til gavn for alle parter. Det er meget sjovere at være aktiv et sted, hvor der i forvejen er liv. Det gælder både for foreningslivet såvel som iværksætterne eller skolerne. Der er ofte forskellige behov, og derfor kan vi bedre sikre optimale forhold for alle parter.

  6. Digitalisering som hjælpemiddel: Fleksible bookningssystemer er afgørende for, hvordan tingene løbende udvikles. Det skal være let at administrere både for gæsterne og faciliteten. I Hafnia-Hallen oplever vi et stort udviklingspotentiale her, da mange bookingsystemer er fastlåst og enten er målrettet den ene eller anden sektor.

  7. Drift og vedligehold: Sørg for, at der er rent og orden. De færreste vil bruge toiletter, der er skumle, eller have et depot, der ligner en rodebutik. Samarbejdet skal derfor også omfatte ansvar for drift og vedligeholdelse af faciliteterne. Foreningerne, skolerne og de private iværksættere må gerne bidrage til, at driften bliver en leg. Vi skal sørge for, at det er let at komme med fejlmeldinger og let at hjælpe med den daglige oprydning. Vi har også god erfaring med at støtte et ungdomshold til holdkassen, hvis de hjælper med praktisk arbejde.
 

Ovenstående liste er på ingen måde udtømmende, og det vil være vigtigt at få feedback og erfaringer fra jer som læsere. I Hafnia-Hallen mener vi, at opgaven er alt for vigtig til at tilfældighederne råder. Vi har en stor opgave i at sætte liv inden- og udenfor murene. Fællesskabet, sundhed og træning trives bedst, når der er gang i den.


Hvad med til debatten på 
Linkedin om hvordan vi sammen kan gøre dette mere bæredygtigt! 

Læs de seneste blogindlæg....