Historie

  • Fra ruin til palads

Om Hafnia-Hallen

Hafnia-Hallen er en af Nordeuropas største idræthaller med 7 forskellige aktivitetområder under sammen tag beliggende i Valby Idrætspark. Hallen ejet af Københavns Kommune, der også har stået for restaureringen af hallen.

Hallen er oprindelig opført i 1996 som en dedikeret fodbold- og atletikhal under navnet Club Danmark Hallen. Dele af hallens tag brast dog sammen under store snemasser i 2010, og hallen stod herefter ubrugelig hen i nogle år, hvor man forsøgte at finde ud af, om hallen skulle rives ned eller restaureres.

I 2014 blev hallen overtaget af København Kommune, og i 2015 påbegyndte arbejdet med at udarbejde en plan for indretning af en ny hal med stor inddragelse af områdets lokale idrætsforeninger. En hal, der kunne bruges af flere forskellige sportsgrene under samme tag – med genbrug af den oprindelige tagkonstruktion.

Hafnia-Hallen kunne endelig åbne dørene for offentligheden 1. maj 2017 og rummer i dag et grundplan på 9200 m2, men med knap 10.000 aktivitetskvadratmeter til rådighed.

Københavns Kommune har som et forsøg udliciteret driften af Hafnia-Hallen frem til udgangen af 2020 til den selvejende institution S/I Hafnia-Hallen. Det er  flere af lokalområdets store idrætsforeninger, der står bag den selvejende institution. Det drejer sig om BK FremFremad ValbyCopenhagen Beach Volleyball og Københavns Idrætsefterskole (KIES).

Hafnia-Hallen er en meget velbesøgt multisportshal. I 2018 havde hallen ca. 485.000 gæster.

Navnet Hafnia-Hallen

Hafnia-Hallen har slet og ret taget navn efter det latinske ord for København. Hafnia betyder direkte oversat fra latin – Havn.

Byen omtaltes første gang i 1043 under navnet Havn (Hafnæ, senere latin Hafnia) i Knytlingasagaen, hvor det berettes, at Svend Estridsen var flyttet dertil, efter han var blevet slået i et slag af Magnus den Gode.

Ordet Hafnia har endvidere givet navn til grundstof nr. 72 i det periodiske system – Hafnium – som blev opdaget på Niels Bohr Instituttet i København i 1923.

Hafnia-Hallen er hele Københavns multihal – en hal til det hele.
Velkommen til!