Godt nyt til aktive Københavnere

I onsdags havde vi et dejligt besøg af 4 ministre fra regeringen – med statsminister Mette Frederiksen i spidsen til regeringspressemøde. Her lancerede de regeringens nye politiske udspil ”Tættere på. Grønne byer og en hovedstad i udvikling”, der bl.a. handler om at give Københavns og Frederiksberg Kommune lov til at hæve anlægsloftet til at bygge nye og forbedre eksisterende idræts- og kulturfaciliteter i Hovedstaden. Helt konkret lyder udspillet på, at de to kommuner lov til at hæve anlægsloftet med 1 milliard kr. frem mod 2030.

Jeg er selvfølgelig først og fremmest glad for, at regeringen havde valgt netop Hafnia-Hallen som stedet for lancering af dette spændende nye udspil. Men jeg er mindst lige så glad for selve den politiske udmelding.

Det er rart, at meget tyder på, at der langt om længe kommer mere politisk fokus på, at Hovedstaden i den grad mangler flere og opdaterede idrætsanlæg. I runde tal har borgere i København ca. 1/3 af de muligheder, som en borger i provinsen har i forhold til adgang til et idrætsanlæg.

Denne viden er for så vidt ikke ny. Det har i årevis været viden, som foreningerne og idrætsorganisationerne har forsøgt at råbe politikerne op omkring. At få sit barn på et svømmehold eller meldt ind i en fodboldklub i Hovedstaden kræver jo næsten, at man er lige så heldig som at vinde i lotto afhængigt af, hvor i kommunen, man bor.

Det samme gælder antallet af idrætsfaciliteter som er målrettet unge. Idrætten har markant frafald iblandt piger og drenge mellem 14-25 år, hvilket er et stort problem. Hvis vi ønsker at ændre dette, skal der nye faciliteter til, og måden vi organiserer grupperne på skal justeres, så den passer bedre til netop denne målgruppe. Der skal skabes en bedre sammenhæng i faciliteternes indretning og de unges adgang til faciliteterne.

Faciliteter til de unge

Med regeringens udspil opstår der nu en mulighed for at skabe en større udvidelse og opgradering af den samlede masse af idrætsfaciliteter. Fra min stol mener jeg absolut, at regeringen har en god sag her. For der er virkelig behov for at kigge på den samlede (og lidt mangelfulde) portefølje af idrætsanlæg i kommunen lidt i kortene med henblik på en opgradering. I Hafnia-Hallen har vi ungdommen som en vigtig målgruppe. De fungerer godt med mødesteder og sammenhæng mellem deres aktiviteter og de faciliteter, vi stiller til rådighed. Vi har succes med at tiltrække de unge f.eks. i beachhallen, og særligt de unge kvinder er glade for strandsport. Der sker noget særligt med bare tæer i sand og de aktiviteter, der følger med.

Jeg ser den unge målgruppe som en nøglemålgruppe for fremtidens faciliteter og aktivitetens organisering. Dermed vil der skulle skabes bedre rammer om, at vi alle får nemmere adgang til idrætsfaciliteter. Det vil forhåbentlig være med til at motivere flere københavnere i alle aldre til at være mere fysisk aktive.

Driftsmodeller

Som nævnt er det en velkendt problemstilling, at hovedstaden pr. definition mangler idrætsfaciliteter til de aktive skatteydere. Men som jeg også nævnte for ministerholdet, da jeg viste dem rundt i hallen inden pressemødet, så er det vigtigt at skabe gode driftsmodeller. Det vil tilgodes en langt mere fleksibel brug af alle faciliteter. Det er en pointe, jeg også tidligere har skrevet lidt om her på kanalen. For der er i min optik gode muligheder for at udnytte de eksisterende idrætskvadratmeter bedre, hvis man tænker driftsmodellen ind fra starten, når nye bygninger planlægges.

I min optik skal idrætsfaciliteter være åbne, når borgere har fri til at dyrke idræt og være fysisk aktive. Særligt i weekender, ferier og på helligdage. Her bør der kunne laves et system, som tilgodeser både selvorganiserede, foreninger og private bookinger. I Hafnia-Hallen siger vi; “Vi har åbent, når du holder fri”. Vores erfaring er, at det ofte er i ferierne og på helligdagene, at vi formår at tiltrække den store mængde af ikke-organiserede borger, der ønsker at være fysisk aktive med familien eller naboen. Og det er jeg sikker på også vil være gældende i andre idrætsanlæg.

Jeg tror på, at regeringens udspil bliver taget godt i mod blandt de andre partier på Christiansborg. Forhåbentlig får det en positiv afsmittende effekt på kommunens mulighed for nye anlægsinvesteringer i nye idrætsfaciliteter. For Hovedstaden skriger på nye udfoldelsesmuligheder. Men husk at tænke service og driftsmodeller ind i planen, for først herved opnås det fulde potentiale af nye aktivitetskvadratmeter.

/Jan