Politisk vælgermøde – en spændende debat

Idrætspolitisk vælgermøde i Hafnia-Hallen

I tirsdags d. 2/11 havde vi indbudt til “Idrætspolitisk Vælgermøde” her i hallen. Idrætten og idrættens vilkår i København var på dagsordenen og hele 7 lokalpolitikere/BR-kandidater var mødt op til et vælgermøde for at diskutere udviklingen for København i de kommende 4 år.

Jeg synes altid, at perioden med kommunevalgkamp er ekstra spændende at følge med i. For netop i denne periode er der mulighed for at tænke nyt, stort og visionært. Det er nu, at politikerne og alle os andre idrætsinteresserede tvinges til at være visionære og fremsynede. Og jeg må sige, at det sjældent har været mere spændende at være idrætsmand end netop nu. Idræts- og fritidsdagsordenen har fået en central plads i valgkampen, og der kommer tydelige politiske udmeldinger. Det københavnske idrætsliv med tilhørende faciliteter skal løftes.

3 pointer til at styrke frivilliges vilkår.

Fra vælgermødet i Hafnia-Hallen tager jeg en masse gode pointer og ideer med mig. Blandt andet om frivillighedens vilkår, opførsel af nye faciliteter og en række administrative udfordringer for foreningerne, som der forhåbentlig skal rettes op på.  

Det skal være lettere at komme ind på anlæggene og komme i kontakt med nogen, som ved, hvad der foregår. De tekniske udfordringer er store, der skal arbejdes på at gøre det lettere for frivillige ledere at søge faciliteter. Sidst skal faciliteter indrettes, så det hjælper de frivillige til at skabe aktiviteter.

Men der kom faktisk også 3 helt nye ideer på bordet, hvor jeg for alvor spidsede øre i forhold til indretningen og udviklingen af idrætten i København i den kommende valgperiode.

Nye måder at se på idrættens behov

For det første blev ideen om nedsættelse af et Idrætsråd i København fremlagt. Et råd, hvor foreningsledere, forvaltning og politikere i ideen skal mødes og sammen koordinere indsatsen for at højne idrættens vilkår i København i fremtiden. Det lyder interessant og jeg er spændt på, hvordan det konkret tænkes udformet.  Vigtigt for dette nye forslags realisering og mulige succes er i min optik, hvilket mandat et sådant Idrætsråd ender med at have, samt hvordan rådet sammensættes. Hvis vi skal sammensætte et gennemslagskraftigt hold, så skal der tænkes bredt og visionært, så vi tager fremtiden med i overvejelserne.

Forskellige typer af nye anlæg

Den anden ting på vores vælgermøde, jeg tog med mig fra vælgermødet var om typer forskellige idrætsanlæg. BR-kandidaterne virkede til at være meget enige om, at der i de kommende år skal investeres bredt i udvikling af nye idrætsfaciliteter. Både i de lokale ”basisanlæg” som fx nye skolehaller men også i de store strategisk udvalgte fyrtårnsanlæg, hvor der både er gode rammer til eliten og bredden – som vi fx i dag har GMC, Hafnia og Nørrebrohallen. Det er vand på min mølle. Det er tydeligt, at basisanlæggende skal tilfredsstille lokale behov for børn og voksne. “Fyrtårnene skulle derimod kunne håndtere flere opgaver og i højere grad også være en del af løsningen i forhold til udvikling, elite, sundhedstiltag og samarbejdet på tværs af forvaltninger.

Min oplevelse er, at der mangler faciliteter både til eliten og bredden. Vigtigt for mig i denne sammenhæng, er, at man fra politisk side husker på, at selve driften og ”værtsskabet” i de nye anlæg har vist sig at være utroligt vigtigt for kunne udnytte faciliteternes potentiale så godt som overhovedet muligt.

Åben Skole – Er skolen Åben?

Den tredje ting ved vores vælgermøde som jeg noterede mig, var skolernes opgave som hjemmebane for meget idrætsaktivitet. Vi har brug for, at skolerne stiller sig til rådighed og deltager i børn, unge og voksnes fritidsliv. Skolerne er også kulturinstitutioner, og de er vigtige i forhold til at skabe et levende fritidsliv for mange mennesker i lokalmiljøerne.

Man kan passende spørge, om der ikke er en dualisme, når vi snakker om Åben Skole. Det er nemlig også vigtigt at Skolen er Åben for lokalsamfundet uden for skoletiden?

Grundlæggende var jeg utrolig glad for den vilje til samarbejde, der synes at eksistere blandt BR-kandidaterne. Trods forskellige uenigheder og holdningsnuancer, så er der stor vilje til, at vi skal lykkes med at afhjælpe udfordringer omkring det københavnske idrætsliv. Det er et vigtigt sted at starte. Det er en kæmpe opgave, der er foran os. Opgaven er bare blevet større i løbet af de sidste 20 år til stor befolkningstilvækst. Opgaven kommer til at kræve samarbejde, – ikke kun i Borgerrepræsentationen men også mellem forvaltningen og foreningerne.

Næste skridt tages til selve kommunalvalget d. 16. november, når næste hold sættes. Det bliver spændende at se, hvem der sidder på den centrale midtbane, hvem scorer målene og hvem er udskifter. Jeg glæder mig til at følge slaget.

/Jan