Lad os være ambitiøse om Fremtidens Valby Idrætspark.

Udviklingsplan for Valby Idrætspark
Valby Idrætspark skal løftes op i en ny vægtklasse.

I sidste måned afholdt Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen 2. brugerinvolveringsworkshop omkring udvikling af fremtidens Valby Idrætspark her i Hafnia. Der findes lige nu en stor vilje fra både BR-politikere og forvaltningerne til at lave et generel løft af Idrætsparkens nuværende stand og udformning. Det er virkelig glædeligt, for området trænger i høj grad til et opgradering/modernisering på flere områder. Spørgsmålet er så bare, hvordan et sådant løft skal se ud i praksis. Hvordan vi laver en god og visionær løsning for hele området, der kan holde i mange år.

Hvad er visionen?

I stedet for at tale om hvad der skal gøres, vil jeg egentlig gerne starte et andet sted. Nemlig omkring at få lavet en vision for den samlede nye Valby Idrætspark. Foreløbig er jeg blevet præsenteret for en række delelementer (scenarier) omkring forslag til en række ting. Nye faciliteter, forbedret infrastruktur og opgradering af eksisterende faciliteter. Men jeg savner grundlæggende en samlet vision for projektet, før vi giver os i kast med at lave flere kunstgræsbaner og nye haller i området. Hvad er det for et problem, som opgraderingen skal løse? Er det ”bare” flere og bedre faciliteter hurtigst muligt? Eller er det at skabe en moderne og velgennemtænkt ”Idrætsby”, der kan holde i mange år frem? Jeg hælder afgjort til det sidste.

Hvis vi kigger ind i, at kommunen vil bruge flere hundrede millioner på en generel opgradering af Idrætsparken, bliver visionen er afgørende. Ellers bliver moderniseringen hurtigt tilfældig. Vi kan hurtigt risikere at ende med, at det er dem, der råber højst, der får mest. Jeg mener, vi bør tænke den planlagte samlede modernisering, så den også holder om 20-30 år. Hvorfor ikke skabe et idræts-vartegn, som kendes i hele Skandinavien, og som vi er stolte af i København. Det kræver dog, at vi alle lige træder et par skridt tilbage. Det handler om at få defineret, hvad Idrætsparken skal kunne, hvilke opgaver den skal løse, og hvordan vi bedst løser opgaven.    

Vi er hurtigt kommet i ”løsning-mode”. Det skygger for, hvad vision skal være for dette store projekt. For med en større investering fra kommunens side i ryggen, mener jeg godt, vi kan tillade os at være ambitiøse. Vi skal sigte efter at gå lidt mere grundlæggende til værks denne gang. I min optik skal der muligvis flyttes en vej og flyttes et par bygninger. Men før vi kommer dertil, skal en samlet vision først defineres. De foreløbige scenarier, som jeg har set, indeholder ikke umiddelbart en samlet vision for, hvad det er, man ønsker at opnå. Og det er en skam. For udarbejdelsen af en vision vil også kunne være med til at styre processen, som må forventes at vare en del år ud i fremtiden.

 Vi skal bygge til Københavnerne

Til trods for manglen på en samlet vision for projektet, er der fremlagt flere gode ideer til forbedringer på nuværende tidspunkt.

Fx de gennemgående planer omkring etableringen af et nyt bevægelsesstrøg til bløde trafikanter ind igennem idrætsparken. En anden ting er opgradering af det nuværende Valby Stadion. Etableringen af flere kunstgræsbaner og ideer til opførsel af flere nye indendørs idrætsfaciliteter, er alle sammen gode ideer. Hvor disse scenarier præcist ender henne, er stadig lidt uvist.

I forhold til forslag, der lige nu er på border, er jeg dog lidt overrasket over, at der tilsyneladende mangler at blive tænkt på sammenhængene mellem de forskellige nye faciliteter og anlæg, der er på tegnebrættet?

Her tænker jeg på sammenhænge, der vil kunne skabe mere liv, tryghed og grobund for fællesskab også efter endt træning i Idrætsparken. Det er vitalt, at vi tænker på, hvordan vi skaber tryghed omkring aktiviteter. Her viser erfaringerne, at de fysiske servicekæder er centrale. Hvis vi samtidig har fokus på at tiltrække flere piger og kvinder i det københavnske idrætsliv, bliver trygge rammer endnu mere afgørende for succes.

Lige nu mangler Valby Idrætspark i høj grad sammenhængskraft imellem faciliteterne. Vores nuværende indretning i Idrætsparken er meget fragmentarisk (ja, nogle mener ligefrem tilfældig) bygget op. Det lider foreningslivet ofte under. I min optik skal planerne om en opgradering Idrætsparken skabe grobund for gode servicefunktioner, som er med til at skabe tryghed. Det skal være med til at gøre det attraktivt at dyrke idræt både som forening og som individ i Idrætsparken. Sammenhængende servicefunktioner skabes bl.a. igennem at skabe liv og en optimering af sammenhængende faciliteter. 

Sport er også en undskyldning for at være sammen

Jeg har i en tidligere blog skrevet, at for rigtig mange mennesker er sport i virkeligheden bare en undskyldning for lysten til at være social med andre. Men som situationen ser ud i dag, har Idrætsparkens fragmenterede opbygning den betydning, at der ikke er en volumen til at skabe de rum, som kan være med til at skabe det sociale liv. Fx et fælles cafeteria/café, som holder åbent, når der er aktive københavnere i Idrætsparken. Et sted hvor man kan købe en sodavand og lige få evalueret dagens træning eller kamp. Derfor skal vi sørge for at samle nogle fyrtårne, som kan skabe dette liv. Vores erfaringer viser, at det liv er meget nemmere at skabe, når vi på forkant indtænker nye anlæg sammen i større enheder og en god serviceorganisation. Det skaber en større volumen og gladere og flere gæster.

Hvad nu – lad os få gang i 1. etape?

De tre scenarier kommer til at lægge grund for det fremtidige arbejde. Jeg håber meget, at der kommer så meget gang i processen, så der relativt hurtigt kan igangsættes de første spadestik og ske en regulering af trafikken. Vi har brug for at se fremdrift, og at der sker noget. Men som nævnt, så lad os i første omgang få benyttet lejligheden til at lave en ambitiøs vision, som kan bruges pejlemærke for det samlede projekt.

Den store plan skal kunne brydes ned i etaper. Etaperne skal kunne leve “sit eget liv”. På denne måde får vi både velfungerende områder, der fungerer for sig selv, og samtidig skaber de sammen Valby Idrætspark, Idrætsbyen, som hele København kan være stolt af.

Men er der noget, vi virkelig ikke har brug for, så er flere enkeltstående enheder, som skaber fragmentarisk drift og dårlige servicefunktioner. Vi har brug for sammenhængende enheder til at gavn for aktivitetsniveauet. Det vil fremme lysten til at komme i Idrætsparken i mange år fremover.

Vi er mange der tripper for at komme i gang.

/Jan